Det får I:

En sundhedsordning med Fysiomobil giver højere effektivitet, færre sygedage og større arbejdsglæde og loyalitet – og da betalingen kan deles med medarbejderne, er udgifterne begrænsede.

  • Regelmæssige besøg af Fysiomobil (optimalt hver eller hver anden uge for bedst effekt af behandlingerne), hvor medarbejderne kan modtage fysioterapeutisk massagebehandling eller smertebehandling med akupunktur

  • Ergonomisk rådgivning til forebyggelse af belastningsskader/arbejdsskader og optimeret arbejdsmiljø

  • Sammenhængende behandlingsforløb og rådgivning i netop det omfang, hver enkelt medarbejder har behov for

Udbytte.

  • Reduceret sygefravær

  • Øget effektivitet og arbejdsglæde

  • Loyale og tilfredse medarbejdere

  • Lettere ved at fastholde og tiltrække medarbejdere

  • Større trivsel på arbejdspladsen

Lokale.

Virksomheden stiller et lokale til rådighed, størrelse min. 2X3 meter, gerne med dagslys (eller god belysning) og en form for udsugning – det giver optimale betingelser for behandlingerne. Der skal være et lille bord og to stole i lokalet. Fysiomobil medbringer alt udstyr, herunder briks.

Betaling – mulighed for bruttolønsaftale.

Virksomheden betaler pr. time, fakturering sker ved udgangen af hver måned. Betalingsfrist aftales, når samarbejdsaftalen indgås. Betalingen af behandlingerne deles normalt mellem virksomhed og medarbejder; der er mulighed for at lave bruttolønsaftale. Behandlingen er desuden fradragsberettiget iht. SKATs regler.

Gensidig skriftlig aftale.

Ved indgåelse af en sundhedsordning med Fysiomobil udformes en gensidig skriftlig aftale, hvori betingelserne for samarbejdet, herunder hyppigheden af Fysiomobils besøg i virksomheden, procedurer for planlægning af behandlinger, vilkår for betaling samt opsigelsesvarsel beskrives.

Inden hvert besøg i virksomheden laver virksomheden en liste over de medarbejdere, der ønsker behandling den pågældende dag. Denne liste overgives til Fysiomobil ved ankomst.